No document with DOI "10.1.1.173.2077"

Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.

Flash is needed for most of the eLearning activities below, so please make sure it is installed on your computer. Leerders behoort vanaf die aanvang voldoende leiding gegee te word en vordering behoort deurgaans gemonitor te word. Daar word van leerders verwag om een keer per week aan die Liggaamsopvoedingperiode deel te neem wat 'n vaste periode op die rooster is. Learn the AO classification through an award-winning serious game! Die LOT word gedurende al vier die skoolkwartale in Graad gedoen.

Find a copy in the library

AOTrauma Principles Program eLearning. The AOTrauma Principles Program emphasizes basic treatment principles in operative management of the most common human fractures based on application of the AO Principles. This program is the initial step along the path of lifelong learning in the area of operative fracture management.

Die inhoud wat in die laer grade onderrig word, dien as grondslag vir die inhoud wat in die hoër grade onderrig moet word. Die projek sal 'n werkstuk wees waarin kennis, vaardighede en waardes gedemonstreer word, wat sal lei tot bevoegdheid in die spesifieke of geïntegreerde inhoud. Die voltooiing van die projek word deur die onderwyser gedurende klastyd gefasiliteer om die geldigheid van die produk te verseker.

Die onderwerp en aard van die projek sal bepaal word deur die inhoud wat in die jaarlikse onderrigplan gedek moet word. Leerders moet genoeg tyd gegun word om die projek te voltooi. Leerders behoort vanaf die aanvang voldoende leiding gegee te word en vordering behoort deurgaans gemonitor te word. Alle toepaslike assesseringskriteria moet met die leerders bespreek word voordat daar met die projek begin word.

Leerders moet genoeg tyd gegun word om die projek te voltooi, daarom behoort dit voor die einde van die tweede kwartaal gegee te word sodat dit gedurende die derde kwartaal ingehandig kan word. Dit behels die ontwerp en skep van die werklike produk deur gebruik te maak van skeppende prosesse om 'n sekere bevoegdheid te bereik.

Die skep van 'n voorwerp is die eindproduk van 'n ontwerp. Leerders moet begrip toon van die kennis wat verwerf is, asook die toepassing van die kennis en vaardighede.

Die fokus sal bepaal word deur die inhoud wat in die jaarlikse onderrigplan gedek word. Die onderwyser voorsien die leerders van hulpbronne en inligting wat benodig word om die taak te voltooi. Alle assesseringskriteria wat op die taak van toepassing is moet vooraf met die leerders bespreek word. Skryf een tot twee paragrawe wat jou eetgewoontes beskryf en hoe om slegte gewoontes te verbeter of goeie gewoontes vol te hou.

Skryf kort aantekeninge en heg 'n plan aan wat sal beskryf hoe jy jou doelwitte sal bereik. Die werkstuk laat 'n meer holistiese assessering van kennis, vaardighede en waardes toe en die toepassing daarvan in verskillende kontekste. Die fokus sal bepaal word deur die inhoud wat gedek is volgens die jaarlikse onderrigplan.

Die onderwyser voorsien die hulpbronne en inligting aan die leerders wat hulle gaan benodig om die taak te voltooi. Alle toepaslike kriteria moet met die leerders bespreek word voordat die taak begin word. Dit kan 'n werklike of hipotetiese beskrywing wees en dit kan uit 'n boek, koerant, tydskrif, video of die radio geneem wees.

Die gevallestudie sal die onderwyser in staat stel om te bepaal of die leerders die kennis, vaardighede en waardes in 'n onbekende konteks kan toepas. Die fokus sal bepaal word deur die inhoud wat in die jaarlikse onderrigplan gedek moet word. Alle toepaslike kriteria moet met die leerders bespreek word voordat hulle met die taak begin. Liggaamsopvoeding LO se doel is om die leerders se fisiese welsyn en die kennis van beweging en veiligheid te ontwikkel.

Dit moedig leerders aan om aan 'n wye verskeidenheid aktiwiteite deel te neem wat met die ontwikkeling van 'n aktiewe en gesonde leefwyse vereenselwig word. LO het dit ook ten doel om leerders se selfvertroue en algemene vaardighede, veral dié wat met samewerking, kommunikasie, kreatiwiteit, kritiese denke en estetiese waardering gepaardgaan, te ontwikkel.

Dit, saam met die kweek van positiewe waardes en houdings in Liggaamsopvoeding, voorsien 'n goeie grondslag vir leerders se lewenslange en -omvangryke leer. Alle Liggaamsopvoedingperiodes sal op praktiese, fisiese-, en massadeelname aan bewegingsaktiwiteite vir genot en verrykingsdoeleindes fokus.

Die doel is om leerders aan te moedig om hulself te verbind tot - en betrokke te raak by - gereelde fisiese aktiwiteit as deel van hul leefwyse. Die LOT word gedurende al vier die skoolkwartale in Graad gedoen. Daar word van leerders verwag om een keer per week aan die Liggaamsopvoedingperiode deel te neem wat 'n vaste periode op die rooster is.

Your rating has been recorded. Write a review Rate this item: Preview this item Preview this item. Find a copy online Links to this item Inhaltsverzeichnis. Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Internet resource Document Type: Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers.

Add a review and share your thoughts with other readers. Similar Items Related Subjects: Linked Data More info about Linked Data. Home About Help Search. Privacy Policy Terms and Conditions. Remember me on this computer. Create lists, bibliographies and reviews: Search WorldCat Find items in libraries near you. Advanced Search Find a Library. Your list has reached the maximum number of items. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items.

Your request to send this item has been completed. Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study.

The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. The E-mail Address es field is required. Please enter recipient e-mail address es. The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. Please re-enter recipient e-mail address es. You may send this item to up to five recipients.